Hva menes med forvask av tøybleier?

Når en snakker om «forvask» i tøybleiesammenheng, betyr det oftest et kort vaskeprogram for å fjerne mest mulig skitt og ureinhet fra bleiene. Dette gjøres på et kort vaskeprogram (30-60 minutter) med en liten dose vaskemiddel (⅓-½ av vanlig dose) med en temperatur på 40-60 grader. Dette bør gjøres innen 1-2 dager etter bruk av tøybleiene for å hindre ammoniakkutvikling. Ved bruk av nattbleier kan daglig forvask være nødvendig for å hindre denne ammoniakkutviklingen, evt. kan en skylle opp nattbleia for hånd i varmt vann med litt vaskemiddel den dagen en ikke forvasker, og ta den med i forvasken neste dag. Etter forvask oppbevares bleiene luftig i påvente av hovedvask hver 3. (4.) dag.

OBS at en også må forvaske siste 1-2 døgns bleier på dagen for hovedvask, da alle bleier må gå igjennom begge sykluser for optimalt resultat.

Våre vaskeråd er veiledende og i hovedsak i tråd med australske Clean Cloth Nappies’ anbefalinger fra 2021. De legger til grunn at en bruker et surfaktant- og enzym-basert vaskemiddel (f.eks. Neutral og Blenda) til bleievasken.