Hvilke tøybleier egner seg best i barnehage ?

Det er mange som velger å bruke lommebleier i barnehagen, da disse enkelt kan justeres og fylles med innlegg etter behov for absorbering. Barnehager som er skeptiske til bruk av tøybleier kan blant annet være redd for merarbeid, og det kan derfor være greit med «enkle» tøybleier i starten slik at barnehagen blir vant til tøybleier.