Hvorfor anbefaler ikke Norsk Tøybleieforening lenger kaldskyllinger som en del av vaskerutinen?

Kaldskyllinger har vært et helt sentralt element i bleievaskrutinene til tøybleiebrukere i årevis. Hensikten har vært den samme som den forvasken vi nå anbefaler i stedet: Få skylt ut mest mulig urin og bæsj av bleiene før bleiene vaskes på 60 grader. (I tillegg har mange kjørt ekstra skyllinger også i etterkant av vaskeprogrammet for å eliminere antatte såperester.)

Skylleprogram flest har imidlertid ikke den mekaniske håndteringen av bleiene som kreves for å oppnå en vaskeeffekt på skitne ting. Uten vaskemiddel vil dessuten en del skitt bare flytte på seg, og ikke bindes og fraktes bort fra bleiene. En vil dermed trenge svært mange kaldskyllinger for å få tilnærmet samme resultat som én forvask med vaskemiddel.

Resultatet av for få kaldskyllinger i forkant av hovedvask, er at bleiene fortsatt vil ha en betydelig mengde urin og evt. avføring i seg ved hovedvask, og det skal da mer til (f.eks. vaskemiddel, tid, mekanisk bearbeiding) for å få bleiene optimalt reine. Dette øker risikoen for ammoniakkopphopning og luktproblematikk i bleiene på sikt. Derfor anbefaler vi heller forvask, slik den er beskrevet her, framfor kaldskyllinger i forkant av hovedvask.