Tøybleiene lekker, hvorfor det?

Det kan være flere årsaker til at tøybleien lekker, her er noen av de vanligste årsakene:

  • Tøybleien er satt på feil (tøybleier skal sitte lavt i livet, og inn i lysken)
  • Det er for lite innlegg/absorbering i tøybleien
  • Tøybleien har vært på for lenge og er full (se punkt over)
  • Innleggene i bleien trenger å bli vasket inn
  • Sperrelaget er ikke tett
    • Nye ullbukser trenger å trutnes i tillegg til å være lanoliert for å være tett
    • PULen til bleien er ødelagt/delaminert

Andre grunner til lekkasje kan være hvis fukt «fraktes» ut av bleien, dette kan skje hvis innlegg fra bleien stikker ut/ligger inntil buksen for eksempel. Eller hvis genser er «nede i» bleien.