I korte trekk, hvordan vaskes tøybleier?

Målet med all bleievask, uavhengig av framgangsmåte, er å oppnå reine, luktfrie tøybleier som ikke gir utslett/sår hud, og dersom du oppnår dette, er vaskerutinen din god nok, og du kan fortsette med den.

Følgende tre punkter kan være et godt utgangspunkt for en effektiv vaskerutine:

  • Brukte tøybleier bør oppbevares luftig i påvente av vask. Morsmelkavføring trenger en ikke å fjerne manuelt fra bleier etter bruk, men etter introduksjon av fast føde bør “3D-avføring” fjernes etter at bleia er brukt, før bleia legges til vask.
  • Brukte tøybleier bør gjennomgå et kort vaskeprogram med litt vaskemiddel innen 1-2 dager etter bruk for å rense vekk den største mengden skitt, og deretter vaskes i full maskin på langt bomullsprogram innen 3 (4) dager etter bruk. I teorien skal det ikke være nødvendig med ekstra skylling, men noen erfarer at vaskemaskina ikke skyller godt nok, og vil derfor legge inn ei ekstra skylling etter endt vaskeprogram.
  • Lufttørking er mest skånsomt mot bleiene, men alt som ikke er PUL kan tromles på medium/lav varme.

Disse punktene, som må ses på som veiledende råd, er i hovedsak i tråd med australske Clean Cloth Nappies’ anbefalinger fra 2021. De legger til grunn at en bruker et surfaktant- og enzymbasert vaskemiddel (f.eks. Neutral og Blenda) til bleievasken. Dersom du bruker et såpebasert vaskemiddel (f.eks. Sonett), kan det være du må gjøre ting litt annerledes, særlig mtp. skylling i etterkant av hovedvasken.