Hvordan foreningen blei til

Norsk Tøybleieforening oppsto blant tøybleiebrukere som traff hverandre i gruppa Tøybleiesnakk på Facebook. Initiativtagerne så at det var et stort behov for informasjon «der ute». Den tilgjengelige informasjonen på nettet om tøybleier og tøybleiebruk var spredt, fragmentert og av og til selvmotsigende. Mange tøybleiebrukere på Tøybleiesnakk fortalte om at de traff på fordommer mot og myter om tøybleier i hverdagen, og om hvordan offentlige helseinstanser og barnehager manglet kunnskap om tøybleiebruk. At tøybleier er en viktig miljøsak, så ut til å være «godt skjult» i offentligheten, selv om mange renovasjonsselskaper/kommuner gir tilskudd til tøybleiekjøp for å få ned den store avfallsmengden fra privathusholdninger.

Alt dette bestemte ei gruppe tøybleiebrukere seg for å gjøre noe med, og Norsk Tøybleieforening så dagens lys.

Foreningens arbeidsområder

Her kan du lese om hva din støtte går til når du blir medlem:

(Stjerne (*) betyr at arbeidet med området allerede er igangsatt.)

Spre informasjon

 • Bygge opp og opprettholde foreningens nettside med god, enkel og omfattende informasjon og råd om tøybleier og tøybleiebruk rettet mot både nybegynnere, de som har vært tøybleiebrukere ei stund, og andre interesserte.*
 • Brosjyrer om foreningen og om tøybleier – til utdeling.*
 • Informasjonsspredning til helsestasjoner, barnehager o.l.*
 • SoMe (administrere Snapchat-vandrekonto, Instagram, Facebook osv.)*
 • Kontakt med media.*

For medlemmer

Tøybleieøkonomi

 • Oppfordre kommuner/renovasjonsselskaper til å etablere tøybleietilskudd.*
 • Jobbe for å fjerne moms på tøybleier, for blant annet å gjøre tøybleiealternativet ytterligere økonomisk konkurransedyktig.
 • Gjennomføre gode utregninger for prissammenligninger mellom tøybleier og engangsbleier.

Miljø/etikk

 • Fremme miljøvennlig bruk av tøybleier.*
 • Kritiske og grundige gjennomganger av rapporter som undersøker tøybleier og engangsbleiers miljøpåvirkning.
 • Oppfordre Sintef og andre norske instanser til å gjennomføre miljøundersøkelser på norske forhold (det finnes ingen slike i dag, kun rapporter basert på utenlandske forhold).
 • Få oversikt over forholdene ulike tøybleietyper er produsert under.

Norsk Tøybleieforening er en frivillig organisasjon, og alt foreningsarbeid gjøres på (styre-)medlemmers fritid. Det innebærer f.eks. at aktivitetsnivået vil variere gjennom året – og fra år til år, ettersom hvem/hvor mange som har latt seg velge inn i styret (velges i ca februar hvert år), og hvem/hvor mange som engasjerer seg utenom styrets arbeid. Det er mye vi gjerne skulle ha engasjert oss i å jobbe med, men i periodene med lavest aktivitetsnivå er det informasjonsbiten og medlemsfordelene (kontakten med samarbeidspartnerne våre) som prioriteres. Dersom du kunne tenke deg å engasjere deg i å jobbe med noen av disse temaene som har vært listet opp her over, i eller utenfor styret, eller du har saker du ønsker at vi tar tak i, så skriv gjerne en e-post til toybleieforeningen@gmail.com eller til Norsk Tøybleieforening på Messenger, så tar vi kontakt med deg!

Lokallag

Det finnes enkelte lokallag av Norsk Tøybleieforening rundt om i landet, og det kunne vært fint å få flere. I utgangspunktet kreves det kun tre personer for å starte et lokallag. Lokallag vil, i tillegg til å være et naturlig kontaktpunkt for lokale helsestasjoner, barnehager, no-waste-butikker etc., gjerne være vertskap for lokale tøybleietreff, stille med tøybleiefaddere for sitt område og evt. også tilby utlånspakker/prøvepakker med tøybleier.

Har du lyst til opprette lokallag der du bor? Ta kontakt med oss på e-post eller Messenger (se over).