Styret for 2021 er (per mai 2021):

Leder: ikke valgt

Nestleder: ikke valgt 

Kasserer: Fredrikke Kjosavik

Styremedlemmer: Kristin Molven, Fredrikke Kjosavik, Mia P. Texnes og Sunniva Bravo

Styret for 2021 ble valgt på ordinært årsmøte 16.03.21. Ingen meldte seg som lederkandidat, og valg av dette vervet ble derfor utsatt til et ekstraordinært årsmøte som styret kaller inn til når de har klar en lederkandidat. Ett styremedlem har trådt ut siden årsmøtet. Ansvarsområder utover de faste styrevervene er som følger:

Hjemmeside: Sunniva Bravo

Medlemsadmin: Mia P. Texnes

Snapchat/Instagram: Kristin Molven

Kontakt samarbeidspartnere: Kristin Molven