top of page

Innlegg

For å suge opp og holde på urin og avføring brukes ulike innlegg. Det finnes mange ulike typer.

Innlegg

Brettebleier

(Les her for mer info om brettebleier.)

Fordeler: Enkle å få rene og raske å få tørre (spesielt nyttig på reise og i andre anledninger med begrensede muligheter til ideell vaskerutine). Du har dem gjerne fra før, trenger ikke kjøpe nytt. Myke innlegg uten skarpe sømmer som kan skrape på babyens hud, og dermed ideell for alt-i-2-løsninger. Lett å brette slik at du får mest absorpsjon der du trenger det mest, f.eks. i front. Lett å størrelsesjustere etter hvor stor lommebleie/sperrelag du har.

Ulemper: Hver enkelt bleie må brettes for å kunne brukes som innlegg. Ofte lite absorbering i forhold til tykkelse sammenliknet med andre innleggskombinasjoner (avhenger nok litt av type brettebleie). Må oftest boostes.


Prefolds

(Les her for mer info om prefolds.)

Fordeler: Færre innlegg å forholde seg til. Enkle å bruke både for nybegynnere og anvanserte tøybleiebrukere. Gir oftest nok absorpsjon i seg selv eller med kun en liten booster. En slipper skarpe sømmer som kan skrape på babyens hud.

Ulemper: Mindre mulighet for finjustering av oppsugingen, særlig dersom en trenger mindre oppsuging enn det en får med prefoldsen. Gir ofte litt tykkere bleier i forhold til oppsugingsevnen enn en kombinasjon av enkeltinnlegg med tilsvarende oppsugingsevne. Vanskelig å størrelsesjustere, så du må ha prefolds i ulike størrelser på ulike stadier av bleieperioden.


Enkeltinnlegg

Disse innleggene er flerelagsinnlegg som fås i ulike størrelser mtp. å passe inn i ulike størrelser av lommebleier eller cover eller brukes som booster i kombinasjon med andre typer innlegg. De kan variere i antall lag og type materiale og overflate. Som regel kombinerer man minst to slike, gjerne av ulike materialer, for å få ønsket mengde absorbering.

Fordeler: Det er lett å tilpasse mengden absorbering etter behov ved å legge til eller trekke fra innlegg i kombinasjonen. Gir stort sett nette tøybleier. Innleggene en kanskje har brukt til nyfødtbleiene i starten er perfekte boostere for resten av bleieperioden.

Ulemper: Har lett for å være litt stivere/kreve mere manuell bearbeiding el. tromling for å bli myke, enn f.eks. prefolds og «tunge-innlegg». Du får mange sidesømmer som kan ligge og irritere mot babyens hud i lysken.


"Tunge-innlegg"

Disse innleggene er smale som enkeltinnlegg, men er så lange at de kan brettes i to eller tre for å få ønsket antall lag med absorbering.

Fordeler: Mye likt som prefolds, men tar betydelig mindre plass på tørkesnora.

Ulemper: Sidesømmene kan ligge og irritere mot barnets hud i lysken. Innleggene som skal brettes i to er ofte i flere enn 3 lag (oftest 4 el. 5) og bruker derfor lengre tid på å tørke enn prefolds. Ellers samme ulemper som prefolds, men litt enklere å størrelsesjustere.

bottom of page