top of page

Materialer

Både innlegg og sperrelag kan bestå av ulike maerialer og materialkombinasjone. De ulike materialene har ulike egenskaper.

Materialer

Materialer i innlegg:

Naturmaterialer

De fleste absorberende materialer som brukes i tøybleier og tøybleieinnlegg er naturfibrene bomull, bambus eller hamp. De har ulike egenskaper mtp. oppsugingsevne (mengde væske de kan holde på) og oppsugingshastighet, og brukes derfor litt ulikt. Materialoverflate trumfer dog i stor grad materialtype når det gjelder oppsugingshastigheten til et innlegg. Løst vevde stoffer absorberer raskest, og frotté og french terry er blant de hurtigst absorberende overflatene.

De fleste innlegg i naturmaterialer trenger å «vaskes inn». Det vil si at de bør vaskes og tørkes noen runder før de tas i bruk. De oppnår maksimal oppsugingsevne og -hastighet etter ca åtte vask. I innvaskingsperioden kan det være behov for hyppigere bleieskift. 

Alle naturmaterialer kan brukes direkte mot babyens hud, men noen barn trenger et «tørrstumpinnlegg» (eng.: «stay dry») mot huden for å forebygge eller lindre bleieutslett. Det er vanligst med tørrstumpinnlegg i syntetiske materialer, men det finnes alternativer i råsilke eller ull dersom en ønsker å benytte mest mulig naturmaterialer.


Bomull

Bomull har lange tradisjoner som materiale i tøybleier og tøybleieinnlegg, og er fremdeles populært. Bomull er et billig og robust materiale som enten brukes alene eller i kombinasjon med bambus eller hamp. Alene regnes bomull som det materialet som holder på minst væske, men som suger raskest sammenliknet med bambus og hamp, men i praksis er det liten forskjell på bomull og bambus.

Bomullsinnlegg kan, i likhet med hamp, bli litt stive etter vask og tørk, men med litt manuell bearbeiding, evt. tørketrommel, blir de myke og gode.

Bomullsinnlegg bør plasseres øverst i bleia dersom de kombineres med absorberende innlegg i andre naturmaterialer.


Bambus

Innlegg av bambusviskose (oftest bare kalt «bambus») er veldig populære, da bambus regnes for å ha det beste forholdet mellom oppsugingsevne og oppsugingshastighet. Bambusinnlegg kan brukes alene eller i kombinasjon med bomull eller hamp.

Bambusviskose er det mykeste av naturfiberne, men det innebærer også at det slites raskere. Du vil derfor ofte finne bambusviskose i kombinasjon med andre materialer (naturmaterialer eller syntetisk) for holdbarhetens skyld.

Bambusinnlegg legges over hamp, men under bomull (dog avhengig av materialets overflate) når de kombineres med innlegg i andre naturmaterialer.


Hamp

Hampinnlegg er de innleggene som absorberer mest i forhold til tykkelse. Mindre hampinnlegg brukes ofte til å «booste»  tøybleier dersom de bare trenger «det lille ekstra» for å ha nok oppsuging. Hamp absorberer sakte og burde derfor ligge lengst unna barnet i tøybleien.

Hampinnlegg må også vaskes inn for best mulig absorbering (rundt 8 vask), og må vaskes alene den første gangen for at oljen i hampen ikke skal tette de andre bleiene. Frem til innleggene er vasket helt inn kan de gjerne brukes bare man er obs på hyppigere bleieskift.

Innlegg av hamp i tøybleier er ofte blandet med bomull for at de skal være sterkere og tåle flere vask, samt fordi hamp alene er veldig stivt.


Syntetiske materialer

Mikrofiber

Mikrofiberinnlegg er ikke noe en bør ha eller trenger i tøybleielageret sitt. Men siden enkelte lommebleieprodusenter inkluderer et mikrofiberinnlegg eller to i lommebleiene sine når en kjøper dem, er det alltid noen i omløp på bruktmarkedet, og de er ikke noe en bør betale mye for hvis en skulle ha ønske om å skaffe seg noen.

Nytteverdien av mikrofiberinnlegg er begrenset. De kan brukes alene til de minste babyene, men til større barn må de kombineres med innlegg av naturfiber, da de har begrenset evne til å holde på væske hvis de utsettes for trykk (f.eks. når et barn setter seg på rumpa). De absorberer imidlertid væske raskere enn naturfiber, så hvis en sliter med lekkasjer i tøybleiene fordi barnet tisser svært mye på én gang når det først tisser, og innlegg i naturfiber ikke makter å suge opp væskemengden raskt nok, kan en med fordel legge et mikrofiberinnlegg øverst i bleia. Mikrofiberinnlegg må imidlertid aldri ligge direkte mot huden, da de tørker ut huden og kan føre til sårhet. Dette er ikke noe problem i lommebleier hvor alle innlegg legges inni ei lomme, men bruker en mikrofiberinnlegg øverst i en alt-i-2-bleie, må en legge et tørrstumpinnlegg, engangspapir eller et tynt innlegg av naturmateriale nærmest huden.

Mikrofiber som materiale trenger ikke å vaskes inn for maksimal absorbering slik som andre innlegg av naturmaterialer, men i motsetning til naturmaterialene vil mikrofiber absorbere dårligere med tiden, og mikrofiber er også mer utsatt for å få lukt som er vanskelig å bli kvitt.


Zorb

Zorb ble ifølge clothdiapersforbeginners.com utviklet av Wazoodle Fabrics i 2007 med tøybleier i tankene. Dette er et et materiale som kombinerer naturfiber med polyester for maksimal oppsugingsevne, både mengde og hastighet. Det er imidlertid fortsatt relativt ukjent og lite brukt i Norge, og det er langt mellom bleier og innlegg som er laget med zorb her til lands.

bottom of page